Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności

Bramy przeciwpożarowe służą do zamykania przejść między strefami pożarowymi w obiektach przemysłowych, pomieszczeniach magazynowych, kondygnacjach technicznych biurowców, szpitalach lub innych dużych budynkach. Bramy ppoż mogą być otwierane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego.

Jesteśmy przedstawicielem firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. – lidera na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych. W swojej ofercie mamy kilkadziesiąt rodzajów bram przeciwpożarowych w różnych klasach odporności ogniowej : EI 30, EI 60, EI 120. Wszystkie bramy przeciwpożarowe Małkowski-Martech posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AIT-15-8835/2012 i niezbędne certyfikaty.

Oferujemy Państwu profesjonalny montaż i serwis – posiadamy autoryzację producenta: Certyfikat Autoryzacji Montażu. 

W zakres naszych usług wchodzi:

  • profesjonalny montaż wg ścisłych procedur narzuconych przez producenta
  • zapewnienie właściwej konserwacji produktu
  • naprawa i wymiana części lub podzespołów , które uległy zużyciu podczas eksploatacji
  • wsparcie techniczne
  • stały kontakt z klientem
  • pakiet serwisowy (gwarancyjny i pogwarancyjny)
  • przeglądy okresowe zgodne z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR)

Bramy przeciwpożarowe występują na przykład w wersjach:

Bramy przesuwne MARC-P

Bramę przesuwną można zamontować w przypadku, gdy dysponujemy miejscem przynajmniej z jednej strony otworu. Produkt ten nie ma ograniczeń wymiarowych i występuje w odporności ogniowej od EI30 aż do EI120. Może być wykonany w dowolnym kolorze z palety RAL i zostać wyposażony w bez progowe drzwi ewakuacyjne lub progowe drzwi przejściowe.

Skrzydło bramy jest zbudowane z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej od wewnątrz prętami stalowymi, na zewnątrz jest obłożone blachą poszyciową.

Zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektrotrzymacza do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami. Bramę otwiera się ręcznie (standard) lub automatycznie przy zastosowaniu napędu elektromechanicznego.

Brama rozsuwana MARC-R

Bramę rozsuwaną montuje się dysponując miejscem po obu stronach otworu, w którym ma zostać zamontowana przegroda ppoż. Może występować w odporności ogniowej od EI 30 aż do EI120 oraz osiągać maksymalne wymiary: 16m x 6m. Może być wykonana w dowolnym kolorze z palety RAL. Istnieje możliwość wyposażenia bramy w bezprogowe drzwi ewakuacyjne lub progowe drzwi przejściowe.

Skrzydło bramy jest zbudowane z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej od wewnątrz prętami stalowymi, na zewnątrz jest obłożone blachą poszyciową.

Zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru . Utrzymanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektrotrzymacza do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami. Bramę otwiera się ręcznie (standard) lub automatycznie przy zastosowaniu napędu elektromechanicznego.

Brama opuszczana MARC-O

Bramę opuszczaną stosuje się wszędzie tam, gdzie mamy miejsce tylko powyżej otworu. Brama ta posiada odporność ogniową do EI120 i brak ograniczeń co do wielkości. Może być wykonana w dowolnym kolorze z palety RAL. Może występować z drzwiami ewakuacyjnymi o progu niższym niż 20 mm lub progowymi drzwiami przejściowymi.

Skrzydło bramy jest zbudowane z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej od wewnątrz prętami stalowymi, na zewnątrz jest obłożone blachą poszyciową.

Zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru . Utrzymanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektrotrzymacza do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami. Bramę otwiera się ręcznie (standard) lub automatycznie przy zastosowaniu napędu elektromechanicznego.